Werkgever van het Belgisch spoorwegpersoneel

NL

I

FR

Zin om mee te bouwen aan de trein van morgen? De juiste medewerker voor de juiste spoorwegjob. Dat is de taak van HR Rail.

HR Rail is de juridische werkgever van het spoorwegpersoneel en ondersteunt het personeelsbeleid via een jarenlang uitgebouwde expertise. Ontdek hieronder onze diensten waarin klantgerichtheid, kwaliteit, efficiëntie en samenwerking centraal staan.

LOOPBAAN

Van voor je aanwerving...

 

Van advertenties in kranten tot acties op Facebook: alle middelen worden ingezet om nieuwe collega’s te vinden. Jaarlijks solliciteren 40.000 geïnteresseerden via de website www.despoorwegenwervenaan.be, waarvan
er uiteindelijk ongeveer 2.000 aangeworven worden.

Zodra je in dienst bent, kan je rekenen op
HR Rail voor het beheer van je loopbaan en voor het berekenen en de uitbetaling van je loon. Voor opleidingen voor taal, informatica, veiligheid, welzijn op het werk,… en nog veel meer kan je terecht bij Train@Rail, het opleidingscentrum van HR Rail.

...tot na je pensioen

 

Eens bij de Spoorwegen, altijd bij de Spoor-
wegen. HR Rail zorgt ervoor dat alle gepensio-
neerde statutaire personeelsleden betrokken blijven bij de spoorweggemeenschap. Zo beschikt elk district over een contactpunt voor gepensioneerden en worden de betrokkenen geïnformeerd via het extranet. HR Rail beheert ook de uitbetaling van de pensioenen als gemachtigde van de federale pensioendienst en behandelt betwistingen.

"HR Rail berekent maandelijks meer dan
35.000 loonfiches!"

GEZONDHEID & WELZIJN

In een context waarin schaarste op de arbeids-
markt toeneemt en de gemiddelde leeftijd van een personeelslid stijgt, is het essentieel om medewerkers langer en gezond aan het werk te houden. Daarom biedt HR Rail ook diensten aan voor de garantie van gezonde werkomstan- digheden.

 

Medische dienst

 

Zo beschikken we over een eigen medische dienst die door zijn uitgebouwde expertise wordt gezien als een voortrekker in zijn sector. Medewerkers van de Belgische Spoorwegen kunnen er terecht voor de verzorging van de slachtoffers van arbeidsongevallen, voor een toelating voor speciale geneesmiddelen, en nog veel meer.

 

Welzijn op het werk

 

Daarnaast staat Corporate Prevention Services (CPS) als externe dienst in voor preventie en bescherming op het werk. CPS is bevoegd voor het welzijn van het spoorwegpersoneel en kan hiervoor een beroep doen op een multidisciplinair team van preventieadviseurs.

HR Rail beheert bovendien de sociale dialoog inzake preventie en bescherming op het werk onder de vorm van een Nationale Commissie voor Preventie en Bescherming op het Werk (NCPBW).

"CPS biedt oplossingen in welzijnsdomeinen zoals arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, arbeidshygiëne, psychosociale aspecten en ergonomie."

CPS

SOCIALE VOORDELEN

Werken bij de Spoorwegen betekent ook dat je tal van voordelen krijgt. HR Rail biedt een integrale sociale dienstverlening met een brede waaier van diensten en voordelen voor personeelsleden, gepensioneerden en hun rechthebbenden.

 

RailCare

 

RailCare vervult dezelfde rol als een zieken-
fonds voor alle statutaire personeelsleden van de Belgische Spoorwegen en hun gezinsleden. Ze genieten zo van talrijke tegemoetkomingen op het vlak van geneeskundige verzorging en van een hospitalisatieverzekering. RailCare biedt ook een brede waaier van sociale voordelen: organisatie van Kids’ Days, thuisopvang voor zieke kinderen, vakanties voor kinderen en gepensioneerden, tegemoetkoming voor een abonnement bij een sportclub, studielening, enz. Bovendien staat het team van maatschappelijk assistenten van RailCare ter beschikking van het personeel.

 

Verkeersvoordelen

 

Alle actieve en gepensioneerde personeels-
leden en hun gezinsleden ontvangen
bovendien ieder jaar verkeersvoordelen, voor zowel het binnenverkeer als internationaal verkeer. HR Rail zorgt voor het volledige beheer en de verdeling ervan.

"HR Rail schenkt veel aandacht aan een sociaal beleid van de actieve en gepensioneerde personeelsleden."

SOCIALE DIALOOG

HR Rail organiseert het sociale overleg op het niveau van de Belgische Spoorwegen en waakt erover dat het statuut van het personeel en de aanvullende regelgeving correct worden toegepast.

Wist je dat de Belgische Spoorwegen als één van de eerste Belgische bedrijven beschikten over een orgaan voor sociaal overleg? De Nationale Paritaire Commissie (NPC) wordt dan ook sinds 1926 gezien als een voorbeeld voor vele sociale instellingen.

"HR Rail streeft naar tevreden klanten en geëngageerde medewerkers die elke dag het beste van zichzelf geven."

JURIDISCHE WERKGEVER
VAN HET VOLTALLIG SPOORWEGPERSONEEL

Als juridische werkgever van het voltallige spoorwegpersoneel heeft HR Rail als opdracht een integrale HR-dienstverlening aan te bieden, die voldoet aan de verwachtingen van NMBS en Infrabel aan wie het merendeel van het personeel is ter beschikking gesteld.

Deze HR-diensten moeten ertoe bijdragen dat personeelsleden hun talenten en competenties geëngageerd inzetten voor een duurzame mobiliteit die wordt gedragen door een doeltreffend spoorwegnet en treinverkeer.

"Tot 2020 werft HR Rail 
jaarlijks bijna 1.500
nieuwe medewerkers aan voor de Belgische Spoorwegen."

NEWS CORNER

Persverantwoordelijke:

Marie-Anne Bury

Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel

+32 2 526 37 63

marieanne.bury@hr-rail.be

CONTACTEER ONS

Pensioendienst
02 525 94 40
h-hr352@hr-rail.be
Verkeersvoordelen
02 525 38 08
verkeersvoordelen@hr-rail.be
Algemeen
02 432 22 13
infodesk@hr-rail.be
Adres

HR Rail

Frankrijkstraat 85

1060 Brussel

Copyright © 2016 HR Rail

Infrabel

I

NMBS

EXTRANET